Duyuru

Çökü?

Forum Kurallar?

Forum Kurallar?
- Forumda yaz?lm?? olan mesajlardan tamamen yaz?y? yazan forum ?yesi sorumludur. Forum ?yelerinin yazd?klar? yaz?lardan dolay? forumumuz hi?bir ?ekilde sorumluluk kabul etmez. Foruma ?ye olan herkes bu kurallara uymu? kabul edilir.
- A?m?? oldu?unuz konu ba?l?klar? konu ile alakal? olmal?d?r, alakas?z ba?l?klar ile a??lan konular kilitlenerek ??p'e ta??nacakt?r.
- T?rkiye Cumhuriyeti yasalar?n? veyahut uluslararas? kanunlar?, anla?malar? ve t?z?kleri ihlal eden mesajlar foruma kesinlikle g?nderilemez.
- Tehdit edici, k?f?rl?, t?rk ?rf ve adetlerine kar??, nefret dolu veyahut ?ok miktarlarda istenmeyen mesajlar g?ndermek; din, mezhep, dil ve ?rk ayr?m?na y?nelik iletiler g?ndermek ve materyalleri kullanmak; forum y?neticilerini ve ?yelerini k???mser davran??lar sergilemek kesinlikle yasakt?r.
- Forumda, sitenizin ziyaret edilmesini istemeniz, sitenizde sat?lan veyahut arac? olunulan bir "?r?n?n" reklam?n? yapman?z ve bunlar d???ndaki b?t?n ticari kayg? g?den mesajlar ve wa.rez, mp3, se.rial, hack appz, adult (porn.nografik) vb. sitelere ait payla??m, tan?t?m ve de ticaret yapmak yasakt?r.
- Mesajlar?n?zda ??retici veyahut ?rnek resimler d???nda resim kullan?lamaz.
- Forum y?neticileri (adminler ve modlar) kurallara uymayan mesajlar? de?i?tirme ve silme hakk?na sahiptir.
- Forum kurallar?na uymayan ?yeler y?neticiler taraf?ndan uyar?l?r, davran???n tekrar?nda sistemimizden banlanabilir (yasaklama) ve/veya kay?tlar? silinir.
* Signat?r-?mza'da a??r? b?y?t?lm?? reklam metinlerine, 2 den fazla linke yer verilemez.
* Di?er sitelerin ?ikayetlerine sebep olabilecek (?rne?in izinsiz) al?nt?lar yapmak yasakt?r.

Madde 1: B?y?k yaz? yazmak ba??rmak anlam?na gelir. B?t?n mesaj boyunca b?y?k harflerle yazanlar.
birincisinde ; uyar?, ikincisinde; uyar?, ???nc?s?nde; 7 g?n uzakla?t?rma cezas? al?rlar...


Madde 1.1: Mesaj i?inde puntosu ?ok b?y?k yaz?lar yazmak.
birincisinde; uyar?, ikincisinde; 1 g?n ceza, ???nc?de; 1 ay uzakla?t?rma cezas? al?rlar...

Madde 2: Forum i?erisinde k?f?r, +18, argo kelimeler, hi? yoktan yere konuyu baltalamak ve a?a??lay?c? s?zler kullanmak.
birincisinde; s?resiz banlan?r.

Madde 3: Forumumuzda b?t?n y?neticiler iyi niyetlidir, hi? bir art niyeti olmamakla birlikte konunuza yada mesaj?n?za o konuda veyahut mesajda problem yada soru yoksa emin olun hi? bir y?netici ve modlar?m?z konuya ve mesaja m?dahale etmezler. E?er haks?z oldu?unu d???n?rseniz,
Y?netici ise; savunma hakk?n?z yoktur.
S.mod ise; Y?neticiye ?.m at?n.
Mod ise; S.mod'a ?m at?n.
E?er ?m ( ?zel mesaj ) '?n?zda argo, ve yetkiliye kar?? madde 1 deki gibi argo,k?f?r, a?a??lay?c? s?zler bulunursa. madde 1 uygulan?r ( yetkiliye kar?? sayg?s?zl?k s?resiz banlanma )


Madde 4: Forumumuzda kesinlikle tek hesap kullanman?z gerekmektedir. Bir veyahut birden fazla hesab? olan ki?inin bir di?er hesab? kapat?l?r. Bir daha tekrarlanmas? durumunda ip ban at?l?r.

Madde 5: Webmasterturkiye forumlar?nda sald?rmaya y?nelik, vir?s, vir?s kodlar?, zararl? i?erikler payla?an ve sald?r?lar ger?ekle?tiren ki?iler s?n?rs?z ip banlan?r...

Madde 6: Forumumuz legal bir forum illegal e izin vermemektedir. w+rez program script ve ya ba?ka bir?ey payla??m?nda payla?an ki?i s?n?rs?z olarak uzakla?t?r?l?r.

Madde 7: Forumumuz herhangi bir sorumlulu?u kesinlikle kabul etmemektedir. E?er kurallara uymazsan?z kurallar?n alt?nda yaz?lan i?lemler uygulan?r. Buna itiraz hakk?n?z bulunmaktad?r. Haks?z yere ise kurallar?n alt?ndaki i?lemlerin 3 kat? uygulan?r.

Madde 8: Forumlar?m?zda ard ard'a mesajlar yazmak (flood yapmak) yasakt?r. Bir yazd???n?z mesaj?n ?st?nden 24 saat ge?tikten sonra mesaj yazma hakk?na sahipsiniz.

Madde 9: Forumumuzda yer alan Ticaret konusunda forumumuzdan kimseyi su?layamazs?n?z. Ticaret yaparken ki?inin +rep'ine ve E-ticaret Puanlar?n? inceleyin. Yap?lan ticaretten kesinlikle ticareti ger?ekle?tiren taraflar sorumludur. Aksi durumda kimseyi su?lamaya hakk?n?z yoktur.

Madde 10: Forumda bahis ve kumar ile tan?t?m yaz?s? reklam gibi yaz?lar yorumlar yapmak yasakt?r forum kurallar?na uymay?p konu yorum veya reklam yapan kullan?c?lar?n a?t?klar? konu yorum veya reklam i?erikleri direk olarak adminler taraf?ndan silinip kullan?c?ya uyar? mesaj? at?l?r kurallara uymay?p tekrar ayn? davran??larda bulunanlar kulan?c? ad? forumdan uzakla?t?r?l?r hi? bir i?erik payla??m? yapamaz.

Madde 11: Forum sitemizde konu a?arken ayn? konudan birden fazla a?mak yasakt?r kurallara uymay?p konu a?anlar ilkinde uyar? mesaj? at?p a??lan konu silinir ikinci kez ayn? ?ekilde konu a??ld??? taktirde konu silinip forumdan uzakla?t?r?l?r.

Son G?ncelleme: 18.08.2018

Webmaster T?rkiye Forum Y?netimi
Devam?n? Gör
Daha Az Gör

Forum ?statistikleri

Çökü?

Unconfigured Ad Widget

Çökü?
 
  • Filtrele
  • Zaman
  • Answered
  • Göster
  • Yeni Konular
Hepsini Sil
yeni mesajlar
içerik bulunamad?
Daha Fazla Göster
 
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
  • Yeni Konular
Hepsini Sil
yeni mesajlar
Abone oldu?unuz mesajlar? görüntülemek için lütfen hesab?n?za giri? yap?n.
Forumlar Konular Mesajlar Son Mesaj
WMT GENEL
Wmt Duyuru
Wmt hakk?nda duyurular?m?z bu alanda yap?lacakt?r
Konular: 6 Mesajlar: 6
6 6
Genel Sohbet
wmt tan??ma ve kayna?ma bölümü
Konular: 3 Mesajlar: 7
Son Mesaj: 2022 Zamlar
3 7
teto10
Yazan teto10
Görü? / Öneri
wmt hakk?nda görü? ve önerilerinizi bekliyoruz
Konular: 2 Mesajlar: 9
Son Mesaj: Öneri
2 9
Admin
Yazan Admin
Tan??ma ve Kayna?ma
Wmt tan??ma ve kayna?ma alan?
Konular: 3 Mesajlar: 5
3 5
webmastertr
Yazan webmastertr
Tart??ma Bölümü
Her konuda abartm?yacak ?ekilde tatl? tart??malar yapabilirsiniz
Konular: 3 Mesajlar: 11
3 11
Yokasu
Yazan Yokasu
ARAMA MOTORLARI
Google
Google ve servisleri hakk?nda haberler, sorular, sorunlar ve çözümleri.
Konular: 2 Mesajlar: 3
2 3
Google Adsense
Google Adsense hakk?nda bilgiler, ipuçlar?, sorular ve sorunlar.
Konular: 5 Mesajlar: 10
5 10
Arama Motoru Optimizasyonu
Seo, makaleler, ipuçlar?, sorular ve anahtar kelimeler.
Konular: 7 Mesajlar: 9
7 9
Yandex
Yandex ve servisleri hakk?nda haberler, sorular, sorunlar ve çözümleri.
Konular: 1 Mesajlar: 1
1 1
Bing, Yahoo ve Di?erleri
Bing, Yahoo ve di?erleri için bu bölümü kullanabilirsiniz.
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Alexa
Alexa hakk?nda bilgiler, ipuçlar?, sorular, sorunlar ve çözümleri.
Konular: 3 Mesajlar: 7
Son Mesaj: Alexa kapanm??
3 7
teto10
Yazan teto10
WEBMASTER GENEL KONULAR
Webmaster Genel
Genel anlamda webmasterlar? ilgilendiren konular.
Konular: 28 Mesajlar: 39
28 39
Yeni Ba?layanlar
Webmasterl??a yeni ba?layan üyelerimizin sormak istedikleri her ?ey.
Konular: 2 Mesajlar: 2
2 2
Beyin F?rt?nas?
Fikirlerinizi ve projelerinizi bu bölümde konu?up tart??abilirsiniz.
Konular: 2 Mesajlar: 3
2 3
Bilgi Ar?ivi
Ya?ad???n?z sorunlar ve çözümleri hakk?nda bilgi alabilece?iniz bölüm.
Konular: 8 Mesajlar: 14
8 14
?nternet
?nternet hakk?nda haberler, yenilikler, sorular ve çözümler.
Konular: 3 Mesajlar: 4
3 4
Programlar
Kulland???n?z programlar, webmaster programlar? ve çe?itli yaz?l?mlar.
Konular: 1 Mesajlar: 2
1 2
Sunucu Yönetimi
Sunucu yönetimi hakk?nda bilgiler, sorular, sorunlar ve çözümleri.
Konular: 2 Mesajlar: 4
2 4
Güvenlik
Site güvenli?i, sald?r?lar ve korunma hakk?nda sorular, sorunlar ve çözümleri.
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Hosting Bilgi Al??veri?i
Hosting hakk?nda bilgiler, sorular, sorunlar ve çözümleri.
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Konular: 2,496 Mesajlar: 2,616
2,496 2,616
E-Ticaret Yaz?l?mlar?
Wmt e-ticaret yaz?l?mlar? bölümü
Alt Forum
OpenCart (2/2)
osCommerce (0/0)
PrestaShop (0/0)
WooCommerce (0/0)
ZenCart (0/0)
AbanteCart (0/0)
Alt Forum
?nstagram (4/6)
Facebook (1/1)
Twitter (0/0)
Pinterest (1/1)
KR?PTO PARA BÖLÜMÜ
Airdroplar
Airdroplar hakk?nda her?ey bu bölümde listelenmektedir
Konular: 1 Mesajlar: 1
1 1
Bitcoin (BTC)
Bitcoin hakk?nda her?ey bu bölümde listelenmektedir
Konular: 2 Mesajlar: 3
Son Mesaj: Bitcoin nedir ?
2 3
dijitaldunya
Yazan dijitaldunya
Bitcoin Borsalar?
Bitcoin borsalar? bu bölümde listelenmektedir
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Madencilik
Madencilik hakk?nda her?ey bu bölümde listelenmektedir
Konular: 1 Mesajlar: 1
1 1
Pump Gruplar?
Pump gruplar? hakk?nda her?ey bu bölümde listelenmektedir
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Ticaret - Al?m Sat?m
Ticaret al?m sat?m hakk?nda her?ey bu bölümde listelenmektedir
Konular: 3 Mesajlar: 4
3 4
Altcoinler
Altcoinler hakk?nda her?ey bu bölümde listelenmektedir
Konular: 3 Mesajlar: 6
Son Mesaj: Abgcoin
3 6
Admin
Yazan Admin
PROGRAMLAMA / YAZILIM
Programlama
Programlama dilleri hakk?nda bilgiler, sorular?n?z ve çözümler.
Konular: 1 Mesajlar: 1
Son Mesaj: Kural
1 1
walker28300
Yazan walker28300
PHP
PHP hakk?nda bilgiler, sorular ve cevaplar için bu bölümü kullanabilirsiniz.
Konular: 1 Mesajlar: 1
Son Mesaj: Kurallar
1 1
walker28300
Yazan walker28300
PHP Framework
PHP Frameworkler, php framework kullan?m?, dersleri ve sorular.
Konular: 1 Mesajlar: 1
Son Mesaj: Kural
1 1
walker28300
Yazan walker28300
Veritabanlar?
MySQL, Access, Oracle, MSSQL ve di?er veritabanlar? hakk?nda bilgiler.
Konular: 1 Mesajlar: 1
Son Mesaj: Kurallar
1 1
walker28300
Yazan walker28300
Javascript Programlama
Javascript, ajax, jQuery vb kütüphaneler hakk?nda bilgiler, sorular?n?z ve çözümler.
Konular: 1 Mesajlar: 1
Son Mesaj: Kurallar
1 1
walker28300
Yazan walker28300
Ücretsiz Scriptler
Ücretsiz olarak da??t?lan scriptler ve ücretsiz script istekleri bölümü.
Konular: 13 Mesajlar: 16
13 16
Script ?stek
?htiyac?n?z olan script isteklerinizi bu bölümden yapabilirsiniz.
Konular: 2 Mesajlar: 5
Son Mesaj: Kurallar
2 5
walker28300
Yazan walker28300
Mobil Uygulama Geli?tirme
Android, iOS vb platformlarda mobil uygulama geli?tirme, sorular ve çözümler.
Konular: 2 Mesajlar: 4
2 4
Alt Forum
Oyun Yap?m? (0/0)
Oyun Kodlar? (1/2)
GRAF?K TASARIM
Grafik Tasar?m Genel
Genel anlamda grafik tasar?m, bilgiler, dersler, sorular?n?z ve cevaplar.
Konular: 14 Mesajlar: 24
14 24
Adobe
Adobe programlar? hakk?nda bilgiler, dersler, sorular?n?z ve cevaplar.
Konular: 9 Mesajlar: 9
9 9
Photoshop
Photoshop hakk?nda bilgiler, dersler, sorular?n?z ve cevaplar.
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Flash
Flash hakk?nda bilgiler, dersler, sorular?n?z ve cevaplar.
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Grafik Ar?ivi
?konlar, grafikler, butonlar, arkaplanlar, fontlar ve daha fazlas?.
Konular: 1 Mesajlar: 1
1 1
Foto?rafç?l?k
Foto?rafç?l?k hakk?nda bilgiler, sorular, sorunlar ve çözümleri.
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Arayüz Geli?tirme
wmt arayüz geli?tirme bölümü
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Ücretli Tasar?m i?lemleri
wmt ücretli tasar?m i?lemler bölümü
Konular: 1 Mesajlar: 1
Son Mesaj: Tasar?m yap?l?r
1 1
l0g4r
Yazan l0g4r
TEKNOLOJ?
Teknoloji Genel
Güncel teknoloji haberleri, yenilikler, teknik yard?m, sorular ve çözümler.
Konular: 1 Mesajlar: 4
1 4
Donan?m
Bilgisayar donan?mlar?, dahili ve harici bile?enler, elektronik ve teknik yard?m.
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
??letim Sistemleri
??letim sistemleri hakk?nda haberler, yenilikler, sorunlar ve çözümleri.
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Cep Telefonlar?
Cep telefonlar? hakk?nda haberler, sorular ve sorunlar.
Konular: 2 Mesajlar: 3
2 3
Alt Forum
Android (1/1)
iOS (0/0)
Symbian (0/0)
Windows (0/0)
HarmonyOS (0/0)
Oyun Dünyas?
Oyunlar hakk?nda haberler, yenilikler, sorular ve çözümleri.
Konular: 2 Mesajlar: 6
Son Mesaj: P2E oyunlar
2 6
Tanis99
Yazan Tanis99
HOST?NG VE SUNUCU H?ZMETLER?
Hosting Firmalari
Hosting firmalalar? tan?t?mlar?, firma duyurular? ve hosting kampanyalar?.
Alt Forum
Sanal Sunucu Hizmetleri
VPS ve VDS hosting hizmetleri, tan?t?mlar ve sat?? ilanlar?.
Konular: 1 Mesajlar: 1
1 1
l0g4r
Yazan l0g4r
DOMA?N H?ZMETLER? VE SATI?LARI
Domain Sat???
Domain sat?? ve al?m ilanlar?. Domain satmak için ilan verin!
Konular: 1 Mesajlar: 1
1 1
Admin
Yazan Admin
Jenerik Domain Sat???
Jenerik domain sat?? ve al?m ilanlar?. Domain satmak için h?zl?ca ilanlarinizi verin!
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Aç?k Artt?rma ile Domain Sat???
Aç?k artt?rma usulü ile domain adresinizi en yüksek teklif veren ki?iye bu bölüme ilan vererek satabilirsiniz.
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Domain Firmalar?
Domain firmalalar? tan?t?mlar?, firma duyurular? ve domain kampanyalar?.
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Konular: 1 Mesajlar: 2
1 2
MAKALE / ED?TÖRLÜK
Makale Sat???
Makale sat??? yapanlar Editörlük için aç?lm?? kategori. Makale hizmetleri, makale i? ilanlar? vermek için bu bölüm tam sizlere göredir!
Konular: 1 Mesajlar: 1
1 1
Editörlük Hizmetleri
Editörlük i?leri, post gönderimi ve di?er tüm editörlük hizmetleri. ?lan vermek için t?klay?n!
Konular: 1 Mesajlar: 1
1 1
SOSYAL MEDYA H?ZMETLER?
Instagram Hizmetleri
Takipçi, reklam, profil sat??lar? ve di?er tüm instagram Sati? hizmetleri
Konular: 9 Mesajlar: 10
9 10
Twitter Hizmetleri
Takipçi, reklam, profil sat??lar? ve di?er tüm twitter hizmetleri
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Facebook Hizmetleri
Be?eni, reklam, sayfa sat??lar? ve di?er tüm facebook hizmetleri.
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
YouTube Hizmetleri
Abone, reklam, kanal sat??lar? ve di?er tüm youtube hizmetleri ücretsiz yayin verin
Konular: 3 Mesajlar: 5
3 5
Pinterest Hizmetleri
Pinterest hakk?nda bilgi alabilece?iniz bölüm
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
TikTok Hizmetleri
TikTok hizmetleri hakk?nda her?ey bu bölümde listelenmektedir
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
SEO BÖLÜMÜ H?ZMETLER?
SEO Hizmet Paketleri
SEO hizmeti, SEO firmalar?, SEO dan??manl??? veya kurumsal SEO ajans? ilanlar?.
Konular: 1 Mesajlar: 1
1 1
sakaseo
Yazan sakaseo
Backlink Paketleri
Backlink paketleri sat?? ilanlar?. SEO için backlink çal??mas? ve backlink hizmeti. En Uygun Fiyatlar ile!
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Link Al?m Sat?m
Güncel link sat??? ve link al?m? ilanlar?, link borsas?. Web sitenizden link satmak için ücretsiz ilan verin!
Konular: 1 Mesajlar: 1
1 1
Ekmel341
Yazan Ekmel341
Tan?t?m Yaz?s?
Tan?t?m yaz?s? sat???, tan?t?m yaz?s? paketleri, tan?t?m yaz?s? al?m? yapmak için ücretsiz ilan verin!
Konular: 3 Mesajlar: 3
3 3
paylasdur
Yazan paylasdur
GENEL T?CARET
Genel Al??veri?
Genel al??veri? ve ticaret ilanlar?, ürün ve hizmet sat???.
Alt Forum
Site Sat??? (2/2)
Script Sat??? (8/10)
Bozdurma ??lemleri
Paypal, ukash, webmoney, bitcoin, kontör al?m sat?m? ve bozdurma i?lemleri.
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Script Al?? Sat??
Script sat?? ve al?? ilanlar?. Script sat??? yapanlar buraya!
Konular: 6 Mesajlar: 6
6 6
Reklam Al?m Sat?m
Güncel reklam sat??? ve reklam al?m? ilanlar?. Reklam sat??? veya al?m? yapmak için ilan verin!
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
?nternetten Para Kazanmak
?nternetten nas?l para kazan?l?r? ?nternetten para kazanma yollar? ve yöntemleri.
Konular: 3 Mesajlar: 4
3 4
Hesap Al?m Sat?m
Hesap - lisans sat??lar? ve al?mlar?. ?lan vererek hesap sat??? guvenli ?ekilde yapiniz
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Ücretli Tasar?mlar
Ücretli ve profesyonel tasar?m sat??lar?. ?lan vererek yapt???n?z tasar?mlar? satabilirsiniz. Uygun Fiyatlara
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Web Site Al?m Sat?m
Güncel web site sat??? ve site al?m? ilanlar?. Web site satmak veya site sat?n almak için ilan verin Ücretsiz
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
?? Verenler
i? verenlerin, hizmetlerini güvenilir bir ?ekilde gercekle?tire bilece?i i? verenler platformu
Konular: 1 Mesajlar: 1
1 1
?? Arayanlar
?? arayanlar için en güvenilir kategori, Sizde i? arayanlar arasinda yerinizi ala bilirsiniz
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
MOB?L VE MOB?L UYGULAMA H?ZMETLER?
Mobil Hizmetler
Mobil uygulamalar, mobil uygulama yapt?rmak ve di?er tüm mobil hizmetleri.
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Android Uygulama Hizmetleri
Android mobil uygulama hizmeti ilanlar? ve di?er tüm android i?leri.
Konular: 1 Mesajlar: 2
1 2
iOS Uygulama Hizmetleri
iOS mobil uygulama hizmeti ilanlar? ve di?er tüm iOS i?leri.
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Alt Forum
Vodafone (0/0)
Turkcell (0/0)
Android Telefon Sorun ve Çözüm
Android telefonlar?n sorun ve çözüm payla?ma bölümü
Konular: 2 Mesajlar: 2
2 2
ÇEV?R? / YAMA
Site Dil Dosyalar?
Siteler için haz?rlam?? oldu?unuz dil dosyalar? veya özel çeviri yapt?rmak istediklerinizi payla?ma bölümü
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Oyun Dil Dosyalar?
Oyun için çeviri yapt???n?z dil dosyalar? veya çeviri yapt?rmak istediklerinizi payla?ma bölümü
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
PARA KAZANMA YOLLARI
Coinler
wmt coinler hak?nda bölümü
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Yat?r?m Araçlar?
wmt yat?r?m araçlar? bölümü
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Para Kazanma yollar?
wmt para kazanma yollar? bölümü
Konular: 4 Mesajlar: 6
4 6
WEB TABANLI UYGULAMALAR
Wisecp
Wisecp türk yaz?l?mc?lar taraf?ndan geli?tirilen hosting otomasyon yaz?l?m? hakk?nda her?ey bu bölümde payla??lacakt?r
Alt Forum
Wisecp Genel (0/0)
Wisecp Tema (0/0)
Whmcs
wmt whmcs genel kategorisi
Alt Forum
Whmcs Genel (5/5)
Whmcs Tema (0/0)
Alt Forum
Blesta Genel (0/0)
Blesta Tema (0/0)
Wordpress
wmt wordpress genel bölümü
Alt Forum
vBulletin
wmt vbulletin genel bölümü
Alt Forum
vBulletin Genel (20/38)
XenForo
wmt xenforo genel bölümü
Alt Forum
XenForo Tema (0/0)
MyBB
wmt mybb genel bölümü
Alt Forum
MyBB Genel (3/3)
MyBB Tema (0/0)
MyBB Eklenti (0/0)
Di?er Yaz?l?m
wmt di?er yaz?l?mlar genel bölümü
Alt Forum
Di?er Tema (0/0)
HABER KAYNAKLARI
Sanal Haber
?nternet üzerinden yay?nlanan haber
Konular: 33 Mesajlar: 34
33 34
Teknoloji Haber
Teknoloji haberleri kategorisi
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
??KAYET
Kullan?c? ?ikayet
Webmaster türkiye kullan?c? ?ikayet bölümü
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Kurum ?ikayetleri
Herhangi kurum ve firma ?ikayet bölümü
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0

Neler Oluyor

Çökü?

?u anda 6 kullan?c? çevrimiçidir bunlardan 0 üye 6 ziyaretçidir.

?imdiye kadar ayn? anda 602 kullan?c? 08-10-2020 tarihinde saat 19:00 içinde çevrimiçi oldu.

Do?um Günü Olan Üyelerimiz

Çökü?

?statistikleri

Çökü?

Konular: 2,794   Mesajlar: 3,063   Üyeler: 1,108   Aktif Üyeler: 25
Son kay?t olan üyemiz, Miramare Hotels aram?za ho?geldiniz.

Unconfigured Ad Widget

Çökü?
Haz?rlan?yor...
X